Domček z karát

Diel prvý - Keď nevieš čo kupuješ

Pán Kačička sa narodil v zahraničí a na Slovensku sa usídlil v podstate len nedávno; výchovou aj správaním čestný a rovný človek celkom úspešne a poctivo podnikal. Po nejakom čase sa odvážil k väčšej investícii, ktorá priamo súvisela s jeho podnikaním. Od „kamaráta“, ako to už býva, si v dobrej viere a za mastnú odplatu kúpil prevádzkovú budovu, ktorá mu dobre slúžila, a takto mala slúžiť roky. Pán Kačička predsa kupoval stavbu s tým, že ju bude mať už „navždy“, veď je to investícia do nehnuteľnosti a tie predsa dlho vydržia, nesú výnos z nájmu .... a tak. Stavby predsa nie sú spotrebný tovar, ale pri dobrej starostlivosti a rozumnom nakladaní vlastníkovi slúžia „naveky“ a ich hodnota k tomu ešte dlhodobo rastie. Jednalo sa teda o dobre zrealizovaný obchod s dlhodobo nastaveným pravidelným výnosom. A to až kým sa nezačali diať veci...

Pán Kačička sa v onej trvanlivosti svojej budovy (stavby) prepočítal. Nie však, ako by sa zdalo, z hľadiska konštrukčného, ale z hľadiska právneho. Pán Kačička ako každý laik vedel, stavba sa po dokončení výstavby kolauduje, aby slúžila svojmu určenému účelu a bola technicky spôsobilá na užívanie a ako tak bezpečná. Rovnako vedel, že je nevyhnutné, aby mal vzťah aj k pozemku pod stavbou, ktorý si pán Kačička v dobrej viere prenajal od polo-štátnej inštitúcie a samozrejme bol pripravený nájom platiť navždy. Jedného dňa však nájomná zmluva skončila. A tam začalo celé to vytriezvenie. Inštitúcia vyzvala pána Kačičku, aby si svoju stavbu odstránil alebo, ak to zvládne, premiestnil niekam inam. Zo súdneho rozhodnutia sa pán Kačička dozvedel, že kolaudácia môže byť aj dočasná. To však nebolo všetko, pán Kačička si užíval svoju zaslúženú rentu v zahraničí.

Čas sa však zastaviť nedá, takže súd mu medzitým doručoval listiny a dokumenty, na jeho osobu a na jeho spoločnosti. Z nich sa po návrate pán Kačička dozvedel, že je právoplatne zaviazaný stavbu odstrániť. Na odporúčanie svojho „kamaráta“, ktorý mu tak „výhodne“ predal onú cennú nehnuteľnosť si nechal odporučiť aj právne zastúpenie, to však malo rovnaké kvality a trvácnosť a vlastne aj cenu, ako na odstrel (cháp: zbúranie) zrelá budova pána Kačičku.

A vtedy sa pán Kačička obrátil na odporúčanie iného životom poučeného človeka na ľudí, ktorí sa to celé pokúšajú dodnes napraviť.

Diel druhý - Keď už vieš, čo si kúpil

Zvrátiť stav, keď je právoplatne súdom rozhodnuté o odstránení stavby, ktorá bola skolaudovaná na dobu určitú, si vyžaduje veľké úsilie, okrem toho kopec času, šťastia, náhod a štipku intelektu. Pán Kačička vytriezvel z kamarátstva aj z realít. Ochotne znášal náklady na právne zastúpenie, veď išlo o bytie či nebytie jeho stavby do ktorej investoval celoživotné úspory. Aj keď neskoro, začal sa pýtať, žiadal vysvetlenia a dôkazy. Dostal však jediný sľub, ktorý je v takom stave veci namieste: „Spravíme pre Vás maximum“.

Budova pána Kačičku stojí, funguje a dodnes nebola zbúraná. My veríme, že ani nebude, inak to bude nielen poučením, ale aj rodinnou a osobnou tragédiou jedného čestného človeka, ktorý nepatrí do tejto „charakterovej džungle“.

Preto sa poučte a buďte obozretní! Pýtajte sa skôr a vedzte, že zápis v katastri nehnuteľností nie je všemohúci. Dobrá rada a obozretný postup sú v konečnom dôsledku lacnejšie ako sanácia stavu, ktorý z pohľadu štandardného človeka milión je konečná a neriešiteľná.

Legal disclaimer: „Akákoľvek zhoda či podobnosť v parcelnom čísle, účele využitia pozemku, charakteristike pozemku, súpisnom čísle, druhu stavby, popise stavby, čísle listu vlastníctva, katastrálnom území, obci, okrese, majetkovej podstate, menách vlastníkov, oprávnených osôb ako aj v ich charakterových či osobných vlastnostiach, je čisto náhodná.“