Kontaktujte nás

Ak máte na nás akúkoľvek otázku, môžete nás kontaktovať na nižšie uvedených adresách alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

MASTERPLAN RETAIL s. r. o. 
Zámocká 12/6668 
811 01 Bratislava

IČO: 45 678 006 
Telefón: 0948 201 652

Email: realisti@realisti.eu