Krtkovci bez všetkého

Diel prvý - Láska hory prenáša

Pán Krtek sa oženil pred rokmi z lásky. Ako to už býva, keď ona láska vyprchala, rozhodli sa s manželkou súbežne s rozvodovým konaním spoločný rodinný dom s peknou záhradou predať. Predtým, samozrejme, na rodinnom dome vymieňali zámky, zamedzovali vstup jeden druhému a „užívali si to“ ako len vedeli a čo im sily a právne povedomie stačilo. Po dlhom čase od rozvodu a ešte dlhšom čase od zániku platnosti a účinnosti ako aj vykonateľnosti lásky sa zjavil na scéne dobre vyzerajúci, úverovým certifikátom (cháp: prísľubom) zvučnej slovenskej banky disponujúci záujemca. Ruka v ruke s ním kráčala sprostredkovateľka úveru a sprostredkovateľ kúpy samotnej, obaja nie síce veci znalí, ale zato podkutí hlučným slovným aparátom a množstvom rozprávok a poviedok o úspešne zrealizovaných obchodoch obdobného charakteru. Ich vzdelanie, prax, povesť či skúsenosti by zabrali niekoľko kníh románového žánru, je preto vzhľadom na účelnosť bájky nemožné ich v toľkej stručnosti a snahe po pointe uviesť čo i len príkladmo.

Rozvedení Krtkovci vo vzácnej zhode, snáď aj s pomocou hviezd, teda po pol roku rokovaní a presviedčasnia uzatvorili kúpnu zmluvu a dom šťastní-prešťastní „predali“, čakali teda už s napätím a vidinou bankou prisľúbenej európskej meny, kým prebehnú formality. Veru, skoro všetky formality prebehli: banka zaťažila nehnuteľnosti záložným právom a došlo aj k prevodu vlastníckeho práva k dotyčným predmetom nehnuteľného charakteru na kupujúceho. Jedinou maličkosťou, ktorá však neprebehla, boli tie lákavé šušťavé papieriky, na ktoré sa čakalo obzvlášť dlho. Ako sa čakalo, tak sa čakalo, na účet nechodili a nechodili. Banka totiž v rozhodujúcom momente čerpanie onoho úveru zastavila, avšak v tej rýchlosti a ošiali trhu to zabudla zúčastneným oznámiť, či nebodaj vysvetliť.

Či to bolo výraznejším opálením kupujúceho alebo jeho pobytom v obci s výrazne zlatým nádychom v názve alebo iným nedostatkom hodnotenia tohto žiadateľa, to sa už od banky z dôvodu bankového tajomstva a inej neochoty zrejme nikto nedozvie. Mlčanie nadovšetko, hlavne keď vo vzduchu visí „prúser“. No a v tomto nemilom okamihu sa predávajúci obrátili na nás.

Diel druhý - Nemáš šťastie v láske, máš ho v hre

Krtkovci mali veru z pekla šťastie. Nový, stále opálený a dehydratáciou určite netrpiaci vlastník nehnuteľností nestihol pôvodne Krtkovské nehnuteľnosti predať ďalej tretej osobe, či prenajať. A to osobe fyzickej, a čo by bolo ešte zaujímavejšie, osobe právnickej. A tá potom ďalej. A tá potom ešte ďalej. No a nevedno, kde v rade prevodov a nájmov by pôvodné miesto lásky Krtkovcov skočilo. Vlastne to už nikto ani vedieť nechce, či?
Aby sa Krtkovci aspoň dostali späť k už tak „úspešne“ predaným a časom spustnutým nehnuteľnostiam, t.j. na miesto, kde tak neúspešne stroskotala láska, a tak nádejne začal realitný obchod, bolo potrebné urobiť niekoľko desiatok úkonov, docieliť súčinnosť bankovej inštitúcie a napraviť krivdy tak ľahkovážne spôsobené onými osobami vecami znalými. Toto dobrodružstvo možno nebolo pre Krtkovcov až tak poučné ako nákladné, či už vďaka poplatkom, strate času, ba čo viac aj strate nervov, dôvery a vykonaným právnym úkonom.

...pokračovanie nabudúce už nebude. Poučenie bolo tak silné, že ďalšie nakladanie s nehnuteľnosťami Krtkovcov vyzerá byť takmer nemožné. V tomto prípade ostanú nehnuteľnosti zrejme naozaj nehnuteľnosťami a od Krtkovcov sa ani len „nehnú“.

Preto vždy, a to bez ohľadu na lásku, myslite na to, komu a čo predávate, od koho a čo kupujete, a hlavne na to, že takáto hra pod „dozorom“ nešikovného realitného sprostredkovateľa alebo poradcu, môže skončiť okrem tragédie lásky aj tragédiou finančnou.

Legal disclaimer: „Akákoľvek zhoda či podobnosť v parcelnom čísle, účele využitia pozemku, charakteristike pozemku, súpisnom čísle, druhu stavby, popise stavby, čísle listu vlastníctva, katastrálnom území, obci, okrese, majetkovej podstate, menách vlastníkov, oprávnených osôb ako aj v ich charakterových či osobných vlastnostiach, je čisto náhodná.“